ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
2
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
124
        ปีที่แล้ว
188
  
  
  
  

 

  ข่าวด่วน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 88 (พ.ศ.2560-2561) ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
แจ้งโรงเรียนรายข้อจุดเน้นด่วน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผูอำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ขอความร่วมมือรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558  ข้อมูลโดย นางสายตา แก้วศรีมนต์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผูอำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการย้ายและแต่งตัังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ว่างลง สังกัด สพป.สฏ.1 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ (เพิ่มเติม) และการเตรียมอุปกรณ์ทำสอบ (เพิ่มเติม) ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนด้วน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
สำรวจข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
ประมวลภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559  ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารตามแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านโพหวาย ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และ อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดกาญจนาราม
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย วัดประเดิม
ประกาศสอบราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อมูลโดย วัดนิกรประสาท
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านห้วยด่าน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดเขาแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย บ้านห้วยด่าน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย บ้านบางใหญ่
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาซื้อสื่อวัสดุโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ใช้ในลักษณะงบลงทุน ข้อมูลโดย วัดประเดิม
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน