ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
  
  
  
  
 
  ข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
การปรับผล O-NET เพือรับรองมาตรฐานการสึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ข) วันที่ 2 พ.ค.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
การจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อมูลโดย นางสายตา แก้วศรีมนต์
การจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 เม.ย.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้้งที่ 1 พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
กิจกรรมวันครู กิจกรรมมอบรางวัล  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
ภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 59 ประจำปี 2558  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 1 หลัง ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศขอจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โดยวิธีพิเศษ ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านโพหวาย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านบ่อผุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านกงหนิง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  

ดีดยกอาคาร ป.1ข
โดย วัดอุทยาราม


โดย วัดอุทยาราม
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน