การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ขอเชิญร่วมโหวตเชียร์ ให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2013
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มี.ค.2557
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ )
ป.ป.ช. เชิญสถานศึกษาร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school
แจ้งแก้ไขห้องสอบวิชาการ รอบระดับประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2557 ห้องสอบที่ 6 - 21
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1

 

อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
นิคมสร้างตนเอง
บ้านคลองสุข
บ้านควนยูง
บ้านซอย 10
บ้านซอย 2
บ้านทอนหญ้าปล้อง
บ้านท่าเพชร
บ้านบางชุมโถ
บ้านบางใหญ่
บ้านโพหวาย
บ้านสันติสุข
บ้านสุชน
วัดกลางใหม่
วัดชลธาร
วัดโชติการาม
วัดท่าทอง
วัดนทีคมเขต
วัดบางกล้วย
วัดบางใบไม้
วัดบุญบันเทิง
วัดประสิทธาราม
วัดโพธิ์นิมิต
วัดสมหวัง
วัดแหลมทอง
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ไทยรัฐวิทยา88(บ้านคลองควน)
บ้านกงหนิง
บ้านกำสนประชาสรรค์
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
บ้านคลองกรูด
บ้านคลองนามิตรภาพที่201
บ้านคลองสระ
บ้านควนนิมิต
บ้านควนราชา
บ้านคีรีรอบ
บ้านดอนสน
บ้านดอนหลวง
บ้านทับท้อน
บ้านท่าโพธิ์
บ้านท่าเสาเภา
บ้านบ่อโฉลก
บ้านบ่อน้ำร้อน
บ้านบางสำโรง
บ้านปากกะแดะ
บ้านม่วงลีบ
บ้านมะม่วงหวาน
บ้านแม่โมกข์
บ้านวังทองสามัคคี
บ้านวังหวาย
บ้านศิลางาม
บ้านไสขาม
บ้านไสตอ
บ้านไสใน
บ้านหนองเปล
บ้านห้วยด่าน
บ้านห้วยโศก
บ้านหัวหมากบน
บ้านหัวหมากล่าง
วัดกงตาก
วัดกาญจนาราม
วัดเขาแก้ว
วัดเขานางเภา
วัดเขาพระนิ่ม
วัดคงคาล้อม
วัดดอนยาง
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
วัดนิกรประสาท
วัดบ้านใน
วัดประสพ
วัดปากคู
วัดพ่วง
วัดพุฒ
วัดวชิรประดิษฐ์
วัดวังไทร
วัดแสงประดิษฐ์
วัดอุทยาราม
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
บ้านเกาะนกเภา
บ้านเกาะแรต
บ้านเขาแค
บ้านคลองคราม
บ้านคอกช้าง
บ้านดอนเสาธง
บ้านดินแดงสามัคคี
บ้านน้ำฉา
บ้านปากดอนสัก
บ้านศรีชัยคราม
บ้านห้วยเสียด
บ้านใหม่สามัคคี
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดคีรีวง
วัดชลคราม
วัดท้องอ่าว
วัดนทีวัฒนาราม
วัดนอก
วัดสิงขร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ชุมชนบ้านนางกำ
บ้านเกาะพลวย
บ้านดอนธูป
บ้านบ่อผุด
บ้านบางรักษ์
บ้านปลายแหลม
บ้านหน้าค่าย
บ้านหาดงาม
บ้านแหลมหอย
บ้านอ่างทอง
วัดคีรีวงการาม
วัดคุณาราม
วัดแจ้ง
วัดนาราเจริญสุข
วัดบุณฑริการาม
วัดประเดิม
วัดภูเขาทอง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสันติวราราม
วัดกลาง
ชุมชนบ้านใต้
บ้านเกาะเต่า
บ้านโฉลกหลำ
บ้านท้องนายปาน
บ้านมะเดื่อหวาน
บ้านศรีธนู
บ้านหาดริ้น
วัดราษฎร์เจริญ
วัดสมัยคงคา