ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
  
  
  
  
 
  ข่าวด่วน
จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
แก้ไขปรับปรุงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
ขอความร่วมมือรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2557  ข้อมูลโดย นางสายตา แก้วศรีมนต์
กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม จ.ปทุมธานี ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ (ภาคใต้)  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสอง ระดับประเทศ ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
กิจกรรมวันครู กิจกรรมมอบรางวัล  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
ภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 59 ประจำปี 2558  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศขอจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โดยวิธีพิเศษ ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ข้อมูลโดย วัดภูเขาทอง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านโพหวาย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านบ่อผุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านกงหนิง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ข้อมูลโดย บ้านดินแดงสามัคคี
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  

ดีดยกอาคาร ป.1ข
โดย วัดอุทยาราม


โดย วัดอุทยาราม
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน