ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
29
        เดือนที่แล้ว
30
        ปีนี้
212
        ปีที่แล้ว
188
  
  
  
  

 

  ข่าวด่วน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครผู้แทนใน กศจ.แทนผู้ที่หมดวาระ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน " วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี 2559 ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ สพฐ. ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิรับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครัังที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
กำหนดการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
การขอปรับผล O-NET ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่5 ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน " ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 ในระบบ e-MES เข้าไปรายงานโดยด่วน ข้อมูลโดย น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ์
บทสรุปผู้บริหาร  ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 (เริ่ม 6 พฤษภาคม 2559)ในระบบ e-MES  ข้อมูลโดย น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 88 (พ.ศ.2560-2561) ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
ประมวลภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559  ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ,ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน(Application System) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารตามแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านโพหวาย ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และ อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดกาญจนาราม
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย วัดประเดิม
ประกาศสอบราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อมูลโดย วัดนิกรประสาท
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านห้วยด่าน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดเขาแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน