ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
  
  
  
  
 
 
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
[ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ] [ข้าราชการการเมือง ]
[ประชาชนทั่วไป ] [องค์กร,หมู่คณะ ]
 
  ข่าวด่วน
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล2)ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ข้อมูลโดย นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง
แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
โครงการซัมซุงสร้างพลังงานการเรียนรู้ ส่อนาคต ปีที่ 3 ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประชุมคอมเฟอร์เรนซ์การอ่านออก ด่วน ข้อมูลโดย Admin
การสอนเสริมนักเรียนเพื่อการสอบ ONET ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
เอกสารประกอบการบรมพัฒนาการประยุกต์ใช้ HDD eDLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
คู่มือการใช้ระบบ E-Office ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 26 ธันวาคม 2557)  ข้อมูลโดย นายพิชัย ภัทธิยธนี
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จำนวน 10 ตำแหน่ง  ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
กิจกรรมวันครู กิจกรรมมอบรางวัล  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
ภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 59 ประจำปี 2558  ข้อมูลโดย น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศ สอบราคาจ้างรายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 2 หลัง ข้อมูลโดย วัดประเดิม
โรงเรียนบ้านคอกช้างมีความประสงค์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ข้อมูลโดย บ้านคอกช้าง
ประกาศโรงเรียนวัดประสพมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถม ข้อมูลโดย วัดประสพ
โรงเรียนบ้านควนยูง มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ข้อมูลโดย บ้านควนยูง
ประกาศ โรงเรียนวัดคีรีวง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๓/๒๖  ข้อมูลโดย วัดคีรีวง
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าห้องส้วม สปช.604/45 ข้อมูลโดย บ้านดอนหลวง
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง สอบราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ (๓ ห้อง) ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
โรงเรียนบ้านควนยูง มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลโดย บ้านควนยูง
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน