ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “2016 ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานสะอาด”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 372 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “2016 ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานสะอาด” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานของชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนรุ่นหลัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง วิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเมืองฯ กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมจำนวนกว่า 100 คน