ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และโครงการลดขยะ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 263 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ม.ค. 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และโครงการลดขยะ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการลดขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการเตรียมงานโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ดำเนินงานอย่างถูกต้องและเข้าใจในแนวการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 57 คน