ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมพิธีเปิดร้านนาวากาชาดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 299 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.พ. 2562

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีเปิดร้านนาวากาชาดสุราษฎร์ธานี ณ ร้านนาวากาชาด หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กำหนดจัดงาน "ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ