ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ก่อนปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 270 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ก.พ. 2562

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 หลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ได้นำข้อมูลข่าวคราวความเคลื่อนไหว แจ้งให้บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้ 1.การดำเนินการสอบ O-Net และการให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ หากไม่ชัดเจนให้ประสานผู้รับผิดชอบโดยตรง 2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมตอนปลายของโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 4. การชี้แจงการดำเนินการควบรวมและเลิกล้มสถานศึกษาต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 5. ตำแหน่งอัตราว่างกรณีต่าง ๆ หลังจากวันที่ 28 มกราคม 2562 ต้องส่งคืนทุกกรณี