ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงเตรียมการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 537 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.พ. 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจงเตรียมการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อเตรียมการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 โดยมีนางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 58 โรงเรียน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 8 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 22 โรงเรียน 2. ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่ 1 จำนวน 10 โรงเรียน 3. ขอประเมินครั้งแรก จำนวน 26 โรงเรียน