ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 262 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2562  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  (ขอบคุณภาพจาก นางสาวนลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สฎ.1)