ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 420 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. เพื่อปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน หลักสูตรต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ทำหน้าที่ครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน