ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 292 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีชุดการแสดงดังนี้ ศิลปะการแสดงท้องถิ่น - การแสดงโนรา (โรงเรียนบ้านไสขาม) - การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงบอก อำเภอเวียงสระ - การแสดงมวยไชยา (ชมรมมวยไชยา) การแสดงดนตรีไทย - การแสดงวงอังกะลุง (โรงเรียนบ้านทำเนียบและโรงเรียนเชี่ยวมะปราง) - การแสดงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ (โรงเรียนบ้านพรุแชง) การแสดงนาฏศิลป์ไทย - การแสดง (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) - การแสดงระบำเทพปักษีนารีศิลป์ถิ่นใต้ (โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี) - การแสดงชุดสดุดีจอมราชา (โรงเรียนบ้านรำไทย) การแสดงดนตรีสากล - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - โรงเรียนเทศบาล 5