ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 2/2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 426 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีเรื่องสืบเนื่องผลจากการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 มีมติให้คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และเตรียมนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เสร็จสมบูรณ์ และมีระเบียบวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการตรวจ/การพิจารณาความถูกต้องของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว