ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 311 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 1. ขอความเห็นชอบแผนการนิเทศการศึกษา ของกลุ่มนิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2. ขอความเห็นชอบแผนการช่วยเหลือ แนะนำ ของกลุ่มงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 กลุ่ม