ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมนักเรียนแกนนำโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 544 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน” ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอบรมครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยมีประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ เป็นแกนนำในสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เข้าอบรมฯ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน