ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 499 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีห้องสอบ จำนวน 39 ห้องสอบ ใน 4 วิชาเอก คือวิชาเอก สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และนาฏศิลป์ ทั้งนี้นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้รัดกุมและดำเนินการด้วยความโปร่งใสที่สุด