ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 526 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561 - 2 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) และศูนย์การแข่งขันสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี