ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 มี.ค. 2564
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มี.ค. 2564
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 มี.ค. 2564
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.พ. 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูรัชนี รัตนพันธ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.พ. 2564
ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณครูรัชนี รัตนพันธ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.พ. 2564
ประชุมเตรียมการเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ม.ค. 2564
มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอดอนสัก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ม.ค. 2564
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2564
ประชุมการสร้างการรับรู้ตามข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ม.ค. 2564
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ม.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ ใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
ประชุมการจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ม.ค. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณแม่ถิน วุฒิพงศ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ม.ค. 2564
ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ม.ค. 2564
รดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ นางญดานุช ขาวมะลิ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ม.ค. 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 2/2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ธ.ค. 2563
หน้า 1 / 29 (ทั้งหมด 870 รายการ)
1  2  3  ...  28  29  Next