ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ ใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
ประชุมการจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ม.ค. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณแม่ถิน วุฒิพงศ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ม.ค. 2564
ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ม.ค. 2564
รดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ นางญดานุช ขาวมะลิ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ม.ค. 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 2/2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ธ.ค. 2563
นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่นางเรียง จันทร์กัน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ธ.ค. 2563
นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่นางชนาภา สังข์เถี่ยว
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ธ.ค. 2563
ต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ธ.ค. 2563
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ธ.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ธ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ธ.ค. 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาที่ได้รับกระทบจากอุทกภัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ธ.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามกรอบนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ธ.ค. 2563
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ธ.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2563
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Mou) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ธ.ค. 2563
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2563
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุญ ตักบาตร”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2563
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ย. 2563
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 พ.ย. 2563
หน้า 2 / 30 (ทั้งหมด 881 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  29  30  Next