ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศักราช 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ย. 2563
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ในสังกัด
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2563
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายจุติพร ขาวมะลิ และนางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ย. 2563
แสดงความยินดีกับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ย. 2563
ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 พ.ย. 2563
เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ย. 2563
ประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2563
รับมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 127 "โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
30 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ต.ค. 2563
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ต.ค. 2563
แสดงความยินดีกับนางสาวศุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ต.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
หน้า 3 / 30 (ทั้งหมด 881 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  29  30  Next