ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ร้อยรักสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.วัดประสพ
05 ก.ค. 2562
เครือข่ายเกาะพะงัน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัด”โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 มิ.ย. 2562
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
03 มิ.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
31 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools)
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาได้ร่วมกันไปไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
23 พ.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
22 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
19 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมรดน้ำผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 เม.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 ก.พ. 2562
โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
15 ก.พ. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
21 ม.ค. 2562
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสระ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระต้อนรับพระธุดงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
สวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
11 ม.ค. 2562
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ผลการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนราชา ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
09 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมมีจิตอาสา ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมขยะในมือท่าน ลงถังเถอะค่ะ
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมงานปีใหม่ 2562 โรงเรียนบ้านควนราชา
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
28 ธ.ค. 2561
หน้า 3 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  9  10  Next