ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
อนุรักษ์ต้นไม้
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โครงงานสร้างระเบียบวินัยในใจตน
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)
โดย ร.ร.บ้านอ่างทอง
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนนนิคมสร้างตนเอง เข้าค่ายพุทธบุตร…ประจำปี 2561
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านดอนสน
โดย ร.ร.บ้านดอนสน
17 ก.ค. 2561
วันวิสาขบูชาพุทธบารมี
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง รวมพลังรักษ์สะอาด
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระ
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธในโรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหาดงาม
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำพาใจใสสะอาด
โดย ร.ร.บ้านไสใน
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โดย ร.ร.บ้านเกาะนกเภา
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าวัดในวันพระ
โดย ร.ร.วัดแจ้ง
17 ก.ค. 2561
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชายเลน “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณครั้งที่ ๑๑”
โดย ร.ร.บ้านท่าโพธิ์
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านนางกำ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม ณ เวียงธรรม”
โดย ร.ร.วัดคีรีวงการาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมการไหว้ครู ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘
โดย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา88
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี
17 ก.ค. 2561
“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
17 ก.ค. 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
โดย ร.ร.วัดกลางใหม่
17 ก.ค. 2561
“กิจกรรมวันล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ”
โดย ร.ร.วัดพุฒ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมไปวัดในวันธรรมะสวนะและรักความเป็นไทย
โดย ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวัดสมหวัง
โดย ร.ร.วัดสมหวัง
17 ก.ค. 2561
หน้า 9 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
Previous  1  2  ...  7  8   9  10  Next