ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.25 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (545.91 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม