ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1452 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ26
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256118
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561235
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 126
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 176
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560285
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560285
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560223
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560230
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560163
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560253
12 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559156
13 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559337
14 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559175
15 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559115
16 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559152
17 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559210
18 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559152
19 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559154
20 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559117
21 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559133
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558124
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558148
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558135
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558155
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558122
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558163
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558176
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558167
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558145
31 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558166
32 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557160