ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2583 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25628
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562124
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561267
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561144
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ204
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561260
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561946
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 307
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 427
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560507
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560609
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560412
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560449
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560447
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560538
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559510
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559686
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559310
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559378
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559357
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559521
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559419
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559457
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559301
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559325
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558296
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558395
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558303
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558460
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558311
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558417
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558367
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558362
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558352
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558358
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557406