ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2369 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256210
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561155
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561116
4 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ174
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561228
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561783
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 280
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 342
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560470
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560534
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560384
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560407
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560396
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560472
15 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559450
16 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559637
17 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559285
18 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559289
19 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559324
20 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559404
21 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559357
22 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559426
23 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559283
24 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559289
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558261
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558307
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558271
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558401
29 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558242
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558367
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558331
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558338
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558326
34 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558333
35 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557325