ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2192 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/256124
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256195
3 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ152
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561197
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561588
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 256
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 288
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560435
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560467
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560349
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560380
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560351
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560439
14 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559398
15 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559597
16 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559268
17 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559251
18 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559269
19 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559372
20 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559319
21 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559379
22 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559260
23 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559266
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558231
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558279
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558239
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558360
28 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558211
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558310
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558306
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558317
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558284
33 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558300
34 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557299