ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2868 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562101
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562392
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561434
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561267
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ254
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561343
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611207
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 358
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 509
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560602
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560753
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560508
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560523
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560586
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560676
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559626
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559808
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559347
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559455
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559415
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559665
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559526
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559530
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559369
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559405
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558352
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558489
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558366
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25583700
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558370
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558484
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558439
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558401
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558388
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558426
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557486