ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1757 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ78
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256176
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561396
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 182
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 217
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560347
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560336
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560273
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560276
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560246
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560331
12 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559247
13 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559453
14 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559209
15 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559170
16 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559188
17 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559278
18 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559221
19 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559258
20 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559155
21 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559186
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558158
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558200
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558162
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558251
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558147
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558218
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558235
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558213
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558193
31 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558211
32 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557194