ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2706 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256248
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562237
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561344
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561206
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ232
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561311
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611051
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 332
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 478
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560548
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560658
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560443
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560478
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560506
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560601
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559556
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559741
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559329
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559416
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559384
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559578
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559463
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559491
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559335
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559354
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558328
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558442
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558322
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558495
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558340
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558453
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558398
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558383
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558371
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558390
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557449