ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2006 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256152
2 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ129
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561152
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561513
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 222
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 256
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560397
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560419
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560318
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560334
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560310
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560391
13 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559335
14 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559546
15 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559242
16 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559217
17 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559228
18 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559336
19 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559277
20 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559329
21 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559225
22 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559233
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558196
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558246
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558202
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558310
27 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558186
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558273
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558275
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558280
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558250
32 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558267
33 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557259