ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 หรือ ว 21/2560

โดย : นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง เมื่อ : 13 ส.ค. 2563 เวลา 16.47 น.
เข้าชม : 8,753 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู หากจะยื่อนขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ สามารถยื่นขอตามเกณฑ์ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ยื่นขอด้วย ถ้าประสงค์จะยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ตาม ว 17/2552 สามารถยื่นได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยยื่นขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้เพียงครั้งเดียว และต้องยื่นภายใน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ว 21/2560 ก็สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เช่นกัน

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 13 ส.ค. 2563 เวลา 16.53 น.