ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กระดานถามตอบ Q&A

ตั้งคำถาม

เรื่อง
ผู้ตั้งคำถาม
ตอบ
เข้าชม
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค11,554
พิธีการศพ
เมื่อ 8 ก.ค. 2564 เวลา 16.39 น.
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค14,221
เกียรติบัตร
เมื่อ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 20.03 น.
นางอรัญญา คงเทพ1128
การปรับขึ้นเงินเดือน
เมื่อ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11.38 น.
นายคล้อย สังฆะมาศ170
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16.52 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์123,269
เงินประกันสัญญา
เมื่อ 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช234,891
ขอย้ายสับเปลี่ยน
เมื่อ 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.27 น.
ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง141,398
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 12.40 น.
นางสาวจิตรา​ สัมพันธ์171,574
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 13 ส.ค. 2563 เวลา 16.47 น.
นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง18,830
วิทยฐานะ
เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.03 น.
ลิลดา เจริญสุข111,919
รับมือ covid รอบสอง
เมื่อ 21 ก.ค. 2563 เวลา 10.03 น.
เสาวรัตน์ อนันต์114,862
กลุ่มงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
เมื่อ 20 ก.ค. 2563 เวลา 22.56 น.
นางสาวเสาวรัตน์ อนันต์1283
เรื่อง การรื้อถอนอาคาร โดยสร้างขึ้นเงินรายได้ หรือ เงินบริจาค
เมื่อ 20 ก.ค. 2563 เวลา 15.14 น.
ฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส1250
การขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย
เมื่อ 15 ก.ค. 2563 เวลา 11.25 น.
นางสาวราตรี เดชนาวา24,995
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15.40 น.
รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์125,589
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 22 รายการ)