ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » มอบสิ่งของบริจาค
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 920 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ม.ค. 2562

 นายกเหล่ากาชาติเเละสมาชิเหล่ากาชาติเเละ นายอำเภอดอนสักมอบสิ่งของบริจาคให้กับนักเรียนวัดนทีวฒนาราม

ทางโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ไว้โอกาสนี้เป็นอย่างสูง