» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 597 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริการการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1