ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » บรรยากาศงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1072 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2560

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีนโยบาย ในการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติงาน ด้วยความอุตสาหะจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ตามผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) และ ผลคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (NT : National Test ) จึงได้กำหนดการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ โรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ และในพิธีได้รับการสนับสนุนการแสดงจากน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) และโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี