ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1060 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2560

 เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมมีการนำเสนอวีทีอาร์ ประมวลภาพกิจกรรมของผู้บริหารสำนักงานฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในห้วง ๑ เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี