ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » วันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1027 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2560

 เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  ที่ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติงาน ด้วยความอุตสาหะจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ตามผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) และ ผลคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test ) จำนวน ๒๔๐ ราย ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยมีผู้มอบเกียรติบัตรร่วมด้วย จำนวน ๔ ท่าน คือ นายมณีโชติ แพเรือง นายสัญญานนท์ พรหมมณี นายไพจิตร รักษาสรณ์ และ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี