ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 511 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3 จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 มลฑลทหารบกที่ 45 (ค่ายวิภาวดีรังสิต กรมทหารราบที่ 25) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คำขวัญ "รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง" โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน การจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย และเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์ 3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีลูกเสือสำรองและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม จากสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 900 คน