ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 274 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายผัน  หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนในอำเภอดอนสัก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะทางด้านกีฬาและมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อปลูกฝังความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎ กติกาของสังคม อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป มีหน่วยกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอดอนสัก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 29 หน่วยกีฬา ซึ่งทำการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ 152 รายการ และกีฬาประเภทลาน จำนวน 44 รายการ และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 14 รายการ รวมทั้งสิ้น 210 รายการ มีการชิงชัยทั้งหมด 264 เหรียญทอง 34 ถ้วยรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 9,000 คน โดยมี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ (ขอบคุณภาพจากคุณครูธิติมา หนูเมือง โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี)