ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เลขาธิการสภาการศึกษา เยี่ยมโรงเรียนวัดสมหวัง
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 270 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2562

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และศึกษาดูงานกรณีสถานศึกษานำร่องการจัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป