ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 375 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายมนต์ชัย กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From ระบบ Offline อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน นำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด รองรับการยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ (เบื้องต้นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน) ตามโครงการ No Copy สำหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้ติดตั้งโปรแกรม เพื่อให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เริ่มขับเคลื่อนดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าประชุมคือผู้ที่ทำหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 119 คน