ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 268 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียนให้เห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรียน และจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายผัน หอมเกตุ นายไพจิตร รักษาสรณ์ และนายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานเครือข่ายในสังกัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวมทั้งสิ้น 42 คน โดยมีนางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการเรียนการสอน ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (ขอบคุณ : ภาพและข่าวจากนางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1)