ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 423 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ นำไปปรับใช้ขยายผลในการเสริมสร้าง ความสุจริต ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 2. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ฯ ดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพหวาย 2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม