ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 118 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2562

 27 กันยายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ณห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ