ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ และศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2562

 วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ และศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กำหนดจัดการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านโพหวาย ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ศูนย์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1