ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1195 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบด้วยคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน  โดยมีวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 เป็นวิทยากร ดังนี้ 1. นายปฐภพ สุคนธจร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  2. นายสมปราชญ์ ทองพูล สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. น.อ.ภูวดล ศิริพงษ์ ร.น. สังกัดกระทรวงกลาโหม  4. ด.ต.เชวง นิลสังข์ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5. นายสาธิต สร้างสกุล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมหวัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  (ขอบคุณภาพจาก ผอ.สาธิต  สร้างสกุล  ผอ.โรงเรียนวัดสมหวัง)