ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1007 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2560

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำลูกเสือในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในการต้านภัยยาเสพติด ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ คน (ขอบคุณภาพจากนางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์)