ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1390 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2560

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษด้วยโครงการส่งเสริม ทักษะด้วยกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 2. กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition) 3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย