ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 949 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2560

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดทำโครงการตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง 3-14 ปี โดยใช้ชื่อว่าโครงการ “Sight for Kids” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความพิการทางสายตาเมื่อเด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้น และได้มีการออกหน่วยแพทย์เพื่อตรวจสายตาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และบัดนี้ แว่นสายตาได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนในวันนี้ มีเด็กนักเรียนในสังกัดที่ได้รับแว่นสายตา จำนวน 120 คน จาก 25 โรงเรียน (ขอบคุณภาพจากนางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์)