ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 948 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน