ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 836 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ส.ค. 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งรับผิดชอบงานควบคุมภายใน จากสถานศึกษา อำเภอเมืองฯ จำนวน 23 โรงเรียน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 51 โรงเรียน อำเภอเกาะสมุย โรงเรียนเกาะพลวย จำนวน 1 คน รวม 75 คน และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน ได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากนางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี