» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 258 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ที่เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ 5 ช่วงเช้า และคณะที่ 6 ช่วงบ่าย โดยมีนางสาวสุภัคกมล ชินวงค์  และ นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ และก่อนเข้าห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเข้มข้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกคน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1