ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 904 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรรับรู้ เข้าใจ และนำทิศทางการพัฒนาองค์การไปใช้ปฏิบัติ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกคนในสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 คน