ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รวมพลัง Kick off ปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองล้านต้น
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 825 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2560

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลัง Kick off ปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองล้านต้น  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในการนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ส่วนราชการทุกจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์เชิญชวนประชาชนและร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง (ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด อำเภอ และบ้านเรือน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้น ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชาชนในพื้นที่ได้นำไปปลูก