» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 ราย
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 233 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 16 ราย โดยมีวิชาเอกดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 ราย วิชาเอกพละ 1 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ราย วิชาเอกสังคม 7 ราย การรายงานตัวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยผู้ได้รับการบรรจุฯ ทำทะเบียนประวัติ หลังจากนั้นส่งตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และส่งตัวไปโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563