» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 141 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1