» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 104 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป