ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 306 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมมนินทร์  ชูศรี  ปัจจักขภัติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปี 2563 เป็นไปตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด