ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 315 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2563

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และยกระดับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอบระดับชาติเป็นฐาน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่